Werkwijze

Fotografie door Mariëlla Lokenberg

Fotografie door Mariëlla Lokenberg

Intakegesprek:

Allereerst vindt er een intakegesprek telefonisch plaats. Dit is geheel kosteloos en duurt 30 minuten. Tijdens het intakegesprek zal er kennis worden gemaakt en de hulpvraag van de cliënt zal in beeld worden gebracht. Na het intakegesprek zal gekeken worden of de cliënt aan het juiste adres is bij praktijk het vangnet.

Gesprekssessies:

Wanneer de cliënt akkoord gaat, volgen er gesprekken. De gesprekken zullen 45 minuten per sessie duren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten en kwaliteiten van de cliënt. Hoeveel gesprekken hangt af van de hulpvraag.

Tussentijdse evaluatieronde:

Na ongeveer 4 gesprekken zal er een tussentijds evaluatiegesprek plaatsvinden. Praktijk het vangnet kijkt samen met de cliënt of er gewerkt wordt zoals de cliënt dit graag wil, en of de manier van werken de cliënt helpt.

Afrondende fase:

Tijdens het laatste gesprek wordt geëvalueerd hoe de hulpverlening is gegaan en wordt er gekeken hoe de cliënt verder wil. Er wordt een duidelijk ‘Ik doe het nu alleen plan,’ opgesteld.

Beschikbaarheid:

Praktijk het Vangnet is flexibel beschikbaar zowel overdag als s 'avonds en in het weekend. Dagen en tijden op afspraak.

Doorverwijzen:

Wanneer de cliënt meer nodig heeft dan wat praktijk het vangnet kan bieden, zal het vangnet hierover met de cliënt in gesprek gaan om te kijken wat mogelijk is met betrekking tot doorverwijzen.

Algemene voorwaarden

Om inzicht te krijgen in onze algemene voorwaarden klik onderstaande knop aan: