Rouwbegeleiding

Elk afscheid is een begin van een herinnering!

Ieder mens krijgt in zijn leven meerdere malen te maken met een verlies.

Bijvoorbeeld:
- Overlijden geliefd persoon
- Baan verliezen
- Echtscheiding
- Zelfvertrouwen verliezen enz.

Een verlies kan een enorme impact op het leven hebben. De impact kan zelfs zo groot zijn, dat het de client niet meer lukt om ‘normaal’ te functioneren.

Wanneer dit het geval is kan er gekeken worden, hoe om te gaan met het verlies.

Tijdens de therapie wordt uitdrukking geven aan gevoelens van de cliënt. Daarbij komen verschillende rouwtaken aan bod. Op deze manier wil Praktijk het Vangnet de cliënt vertrouwd laten raken met het gemis dat er is. Daarnaast zal gekeken worden hoe de cliënt zijn/haar leven weer op de rails kan krijgen, zodat het verdriet een plekje krijgt.
Fotografie door Mariëlla Lokenberg

Fotografie door Mariëlla Lokenberg