Oplossingsgerichte psychotherapie

Leven is het meervoud van Lef!

Oplossingsgerichte therapie heeft alles te maken met positief denken.

Het vangnet gaat ervan uit dat elk mens goede eigenschappen en kwaliteiten bezit, die ingezet kunnen worden in lastige situaties. Die goede eigenschappen en kwaliteiten wilt het vangnet benutten voor het vinden van oplossingen om het probleem aan te pakken.

Door middel van kleine stapjes wilt het vangnet ervoor zorgen dat de cliënt meer inzicht krijgt in zijn/haar kunnen. De kijk van de cliënt op zijn/haar probleem is hierbij het uitgangspunt.