Praktijk het Vangnet | hulpverlening en coaching

Oplossingsgerichte psychotherapie

Oplossingsgerichte therapie heeft alles te maken met positief denken. Het vangnet gaat ervan uit dat elk mens goede eigenschappen en kwaliteiten bezit, die ingezet kunnen worden in lastige situaties. Die goede eigenschappen en kwaliteiten wilt het vangnet benutten voor het vinden van oplossingen om...

Meer info

Rouwbegeleiding

Ieder mens krijgt in zijn leven meerdere malen te maken met een verlies. Bijvoorbeeld: - Overlijden geliefd persoon - Baan verliezen - Echtscheiding - Zelfvertrouwen verliezen enz. Een verlies kan een enorme impact op het leven hebben. De impact kan zelfs zo groot zijn, dat het je niet meer lukt om ‘normaal’ te functioneren...

Meer info

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat ervan uit dat nare gevoelens verband houden met de gedachten die mensen hebben in een bepaalde situatie. Praktijk het Vangnet onderzoekt samen met de cliënt welke gedachten een rol spelen bij die nare gevoelens. Vervolgens leren wij de cliënt een aantal technieken om te onderzoeken of de gedachten wel helemaal kloppen in de situatie waarin de cliënt dat ervaart...

Meer info

Voorlichting

Naast de geboden hulpverlening, geeft praktijk het vangnet ook voorlichting op basis- en middelbare scholen. Thema’s zijn o.a.: - Loverboys - Echtscheiding - Pesten Werkwijze: - Theorie - Oefeningen - Rollenspellen - Verhalen uit de praktijk. Aanvraag voorlichting via contact...

Meer info